Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Centrum, Vårfru rote

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Vårfru rote 1459 36,1% 27,2% 21,2% 15,5% 9,3% 48,4% 51,6% 5,0%  
Summa 1459 36,1% 27,2% 21,2% 15,5% 9,3% 48,4% 51,6% 5,0%

http://www.val.se