Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Veberöd, Björkhaga-Trulsbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Veberöd, Björkhaga-Trulsbo 1444 12,5% 37,9% 25,4% 24,2% 6,3% 49,7% 50,3% 3,1%  
Summa 1444 12,5% 37,9% 25,4% 24,2% 6,3% 49,7% 50,3% 3,1%

http://www.val.se