Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Genarp, Ekesvång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Genarp, Ekesvång 1413 12,7% 42,2% 25,0% 20,1% 6,4% 50,4% 49,6% 4,5%  
Summa 1413 12,7% 42,2% 25,0% 20,1% 6,4% 50,4% 49,6% 4,5%

http://www.val.se