Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Dalby, Norrevång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalby, Norrevång 1607 14,6% 31,6% 25,1% 28,7% 7,8% 50,2% 49,8% 3,6%  
Summa 1607 14,6% 31,6% 25,1% 28,7% 7,8% 50,2% 49,8% 3,6%

http://www.val.se