Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Östra Torn, Orkesterparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Torn, Orkesterparken 806 30,5% 43,4% 16,7% 9,3% 10,5% 48,8% 51,2% 9,7%  
Summa 806 30,5% 43,4% 16,7% 9,3% 10,5% 48,8% 51,2% 9,7%

http://www.val.se