Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Linero, Vikingaparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linero, Vikingaparken 1199 25,9% 33,3% 21,9% 18,8% 6,3% 51,9% 48,1% 10,1%  
Summa 1199 25,9% 33,3% 21,9% 18,8% 6,3% 51,9% 48,1% 10,1%

http://www.val.se