Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Östra Torn, Vänortsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Torn, Vänortsparken 1227 34,1% 41,1% 17,4% 7,3% 8,2% 50,8% 49,2% 11,0%  
Summa 1227 34,1% 41,1% 17,4% 7,3% 8,2% 50,8% 49,2% 11,0%

http://www.val.se