Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Veberöd, Gamla byn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Veberöd, Gamla byn 1435 15,3% 33,6% 25,4% 25,7% 7,7% 48,6% 51,4% 3,1%  
Summa 1435 15,3% 33,6% 25,4% 25,7% 7,7% 48,6% 51,4% 3,1%

http://www.val.se