Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Östra Torn, Spexaren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Torn, Spexaren 1286 19,1% 43,5% 26,6% 10,7% 9,2% 47,2% 52,8% 6,5%  
Summa 1286 19,1% 43,5% 26,6% 10,7% 9,2% 47,2% 52,8% 6,5%

http://www.val.se