Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Dalby, Stationen-Påskagänget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalby, Stationen-Påskagänget 674 17,4% 40,8% 27,6% 14,2% 7,6% 53,7% 46,3% 4,5%  
Summa 674 17,4% 40,8% 27,6% 14,2% 7,6% 53,7% 46,3% 4,5%

http://www.val.se