Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Revingelyckan-Margretedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Revingelyckan-Margretedal 1344 41,4% 24,9% 18,5% 15,3% 6,1% 49,1% 50,9% 4,6%  
Summa 1344 41,4% 24,9% 18,5% 15,3% 6,1% 49,1% 50,9% 4,6%

http://www.val.se