Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Nilstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nilstorp 1399 25,7% 28,5% 25,7% 20,1% 8,1% 48,3% 51,7% 3,2%  
Summa 1399 25,7% 28,5% 25,7% 20,1% 8,1% 48,3% 51,7% 3,2%

http://www.val.se