Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Dalby, Centrum-Nyvång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalby, Centrum-Nyvång 1474 15,7% 32,8% 21,6% 30,0% 6,4% 48,0% 52,0% 4,0%  
Summa 1474 15,7% 32,8% 21,6% 30,0% 6,4% 48,0% 52,0% 4,0%

http://www.val.se