Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - Västerås Västra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
50 Annedal-Stallhagen 1351 15,5% 27,2% 27,2% 30,1% 7,0% 47,9% 52,1% 2,4%  
51 Hammarby-Stadshage 1301 19,1% 31,7% 22,0% 27,2% 5,3% 49,7% 50,3% 11,0%  
52 Vetterslund 1560 13,7% 24,2% 24,6% 37,6% 5,4% 47,4% 52,6% 5,2%  
53 Pettersberg V 1446 28,3% 38,9% 16,9% 16,0% 8,0% 50,3% 49,7% 20,6%  
54 Pettersberg Ö 1493 18,6% 26,4% 19,7% 35,4% 5,2% 45,5% 54,5% 7,2%  
55 Oxbacken C-Västermalm 1458 17,3% 22,2% 17,6% 42,9% 4,2% 42,9% 57,1% 3,8%  
56 Jakobsberg 1490 19,4% 31,1% 22,8% 26,8% 8,1% 46,4% 53,6% 3,2%  
57 Stohagen-Spantgatan 1261 30,1% 32,4% 21,2% 16,4% 7,3% 52,5% 47,5% 7,2%  
58 Hammarby V 1455 21,9% 32,9% 22,3% 22,9% 8,4% 48,9% 51,1% 13,3%  
59 Råby V 1527 24,6% 35,0% 19,4% 21,0% 6,0% 53,2% 46,8% 13,9%  
60 Råby N 1587 21,8% 28,4% 22,4% 27,4% 5,4% 48,6% 51,4% 7,8%  
61 Råby Ö-Vetterstorp 1558 19,6% 30,9% 24,1% 25,4% 5,3% 48,1% 51,9% 8,7%  
62 Hammarby Ö 1378 21,9% 33,6% 24,1% 20,4% 6,0% 47,6% 52,4% 5,7%  
63 Bäckby S 1689 13,7% 26,8% 23,5% 35,9% 6,9% 49,0% 51,0% 3,8%  
64 Bäckby V 1628 15,0% 28,1% 22,6% 34,3% 7,2% 48,8% 51,2% 4,2%  
65 Bäckby N 1501 22,4% 34,5% 22,8% 20,3% 6,0% 51,2% 48,8% 14,3%  
66 Bäckby Ö 1469 22,7% 30,0% 23,5% 23,9% 6,4% 46,8% 53,2% 10,5%  
67 Skälby V 1061 16,8% 43,3% 18,3% 21,7% 6,8% 49,4% 50,6% 4,0%  
68 Skälby Ö 1243 17,5% 33,8% 19,8% 29,0% 10,4% 49,0% 51,0% 3,9%  
69 Vallby S 1221 29,7% 37,3% 18,0% 14,9% 9,3% 49,8% 50,2% 12,8%  
70 Eriksborg-Hagaberg 1341 13,5% 41,9% 23,8% 20,8% 6,7% 49,1% 50,9% 2,8%  
71 Brottberga-Vallby N 1432 17,8% 36,7% 23,2% 22,3% 9,3% 50,5% 49,5% 3,4%  
72 Vallby C-Bjärby-Skerike 1290 24,3% 33,6% 21,1% 21,0% 8,4% 49,8% 50,2% 12,9%  
73 Skallberget 1325 27,5% 39,4% 18,3% 14,8% 5,2% 48,4% 51,6% 10,0%  
74 Tunby-Vega 1460 22,8% 35,6% 24,0% 17,5% 8,2% 52,0% 48,0% 3,6%  
75 Nordanby 1333 27,0% 33,8% 17,6% 21,6% 6,1% 49,5% 50,5% 6,2%  
76 Rönnby S 1473 10,4% 35,7% 21,0% 32,9% 5,6% 49,7% 50,3% 1,6%  
77 Rönnby N 1433 9,4% 26,8% 20,1% 43,8% 4,2% 47,9% 52,1% 3,0%  
78 Önsta 1313 18,7% 37,9% 30,0% 13,3% 7,5% 50,5% 49,5% 3,8%  
79 Gryta NV 1473 14,2% 35,8% 27,2% 22,7% 7,5% 49,2% 50,8% 3,1%  
80 Gryta NÖ 1487 13,0% 37,3% 25,8% 24,0% 5,6% 49,6% 50,4% 3,4%  
81 Gryta SÖ 1492 15,3% 38,5% 22,9% 23,4% 7,2% 48,9% 51,1% 4,4%  
82 Gryta SV 1443 18,5% 37,8% 21,3% 22,3% 8,0% 46,8% 53,2% 4,0%  
83 Enhagen-Ekbacken-Lundby 1140 9,5% 50,8% 22,3% 17,5% 4,8% 50,2% 49,8% 1,9%  
84 Västerås-Barkarö 1588 9,0% 48,7% 21,1% 21,2% 4,2% 51,6% 48,4% 2,8%  
85 Rytterne 1508 12,8% 31,5% 29,8% 25,9% 6,2% 51,1% 48,9% 4,8%  
86 Dingtuna-Lillhärad 1850 16,8% 39,7% 23,6% 19,9% 6,3% 51,9% 48,1% 2,6%  
87 Skultuna 1298 18,2% 34,1% 21,7% 26,0% 6,9% 48,8% 51,2% 6,9%  
88 Skultuna tätort Ö 1475 18,7% 31,3% 22,0% 28,1% 6,0% 51,5% 48,5% 8,1%  
89 Haraker-Romfartuna 1478 15,8% 31,5% 30,7% 22,1% 5,1% 53,7% 46,3% 2,9%  
Västerås Västra valkrets 57309 18,4% 34,0% 22,6% 25,0% 6,5% 49,3% 50,7% 6,4%

http://www.val.se