Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 78 Önsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
78 Önsta 1313 18,7% 37,9% 30,0% 13,3% 7,5% 50,5% 49,5% 3,8%  
Summa 1313 18,7% 37,9% 30,0% 13,3% 7,5% 50,5% 49,5% 3,8%

http://www.val.se