Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 76 Rönnby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
76 Rönnby S 1473 10,4% 35,7% 21,0% 32,9% 5,6% 49,7% 50,3% 1,6%  
Summa 1473 10,4% 35,7% 21,0% 32,9% 5,6% 49,7% 50,3% 1,6%

http://www.val.se