Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 82 Gryta SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
82 Gryta SV 1443 18,5% 37,8% 21,3% 22,3% 8,0% 46,8% 53,2% 4,0%  
Summa 1443 18,5% 37,8% 21,3% 22,3% 8,0% 46,8% 53,2% 4,0%

http://www.val.se