Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 54 Pettersberg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
54 Pettersberg Ö 1493 18,6% 26,4% 19,7% 35,4% 5,2% 45,5% 54,5% 7,2%  
Summa 1493 18,6% 26,4% 19,7% 35,4% 5,2% 45,5% 54,5% 7,2%

http://www.val.se