Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 71 Brottberga-Vallby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
71 Brottberga-Vallby N 1432 17,8% 36,7% 23,2% 22,3% 9,3% 50,5% 49,5% 3,4%  
Summa 1432 17,8% 36,7% 23,2% 22,3% 9,3% 50,5% 49,5% 3,4%

http://www.val.se