Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 85 Rytterne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
85 Rytterne 1508 12,8% 31,5% 29,8% 25,9% 6,2% 51,1% 48,9% 4,8%  
Summa 1508 12,8% 31,5% 29,8% 25,9% 6,2% 51,1% 48,9% 4,8%

http://www.val.se