Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 66 Bäckby Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
66 Bäckby Ö 1469 22,7% 30,0% 23,5% 23,9% 6,4% 46,8% 53,2% 10,5%  
Summa 1469 22,7% 30,0% 23,5% 23,9% 6,4% 46,8% 53,2% 10,5%

http://www.val.se