Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 88 Skultuna tätort Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
88 Skultuna tätort Ö 1475 18,7% 31,3% 22,0% 28,1% 6,0% 51,5% 48,5% 8,1%  
Summa 1475 18,7% 31,3% 22,0% 28,1% 6,0% 51,5% 48,5% 8,1%

http://www.val.se