Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 80 Gryta NÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
80 Gryta NÖ 1487 13,0% 37,3% 25,8% 24,0% 5,6% 49,6% 50,4% 3,4%  
Summa 1487 13,0% 37,3% 25,8% 24,0% 5,6% 49,6% 50,4% 3,4%

http://www.val.se