Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 74 Tunby-Vega

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
74 Tunby-Vega 1460 22,8% 35,6% 24,0% 17,5% 8,2% 52,0% 48,0% 3,6%  
Summa 1460 22,8% 35,6% 24,0% 17,5% 8,2% 52,0% 48,0% 3,6%

http://www.val.se