Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 75 Nordanby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
75 Nordanby 1333 27,0% 33,8% 17,6% 21,6% 6,1% 49,5% 50,5% 6,2%  
Summa 1333 27,0% 33,8% 17,6% 21,6% 6,1% 49,5% 50,5% 6,2%

http://www.val.se