Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 65 Bäckby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
65 Bäckby N 1501 22,4% 34,5% 22,8% 20,3% 6,0% 51,2% 48,8% 14,3%  
Summa 1501 22,4% 34,5% 22,8% 20,3% 6,0% 51,2% 48,8% 14,3%

http://www.val.se