Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 69 Vallby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
69 Vallby S 1221 29,7% 37,3% 18,0% 14,9% 9,3% 49,8% 50,2% 12,8%  
Summa 1221 29,7% 37,3% 18,0% 14,9% 9,3% 49,8% 50,2% 12,8%

http://www.val.se