Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 61 Råby Ö-Vetterstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
61 Råby Ö-Vetterstorp 1558 19,6% 30,9% 24,1% 25,4% 5,3% 48,1% 51,9% 8,7%  
Summa 1558 19,6% 30,9% 24,1% 25,4% 5,3% 48,1% 51,9% 8,7%

http://www.val.se