Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 89 Haraker-Romfartuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
89 Haraker-Romfartuna 1478 15,8% 31,5% 30,7% 22,1% 5,1% 53,7% 46,3% 2,9%  
Summa 1478 15,8% 31,5% 30,7% 22,1% 5,1% 53,7% 46,3% 2,9%

http://www.val.se