Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 63 Bäckby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
63 Bäckby S 1689 13,7% 26,8% 23,5% 35,9% 6,9% 49,0% 51,0% 3,8%  
Summa 1689 13,7% 26,8% 23,5% 35,9% 6,9% 49,0% 51,0% 3,8%

http://www.val.se