Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 73 Skallberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
73 Skallberget 1325 27,5% 39,4% 18,3% 14,8% 5,2% 48,4% 51,6% 10,0%  
Summa 1325 27,5% 39,4% 18,3% 14,8% 5,2% 48,4% 51,6% 10,0%

http://www.val.se