Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 57 Stohagen-Spantgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
57 Stohagen-Spantgatan 1261 30,1% 32,4% 21,2% 16,4% 7,3% 52,5% 47,5% 7,2%  
Summa 1261 30,1% 32,4% 21,2% 16,4% 7,3% 52,5% 47,5% 7,2%

http://www.val.se