Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 77 Rönnby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
77 Rönnby N 1433 9,4% 26,8% 20,1% 43,8% 4,2% 47,9% 52,1% 3,0%  
Summa 1433 9,4% 26,8% 20,1% 43,8% 4,2% 47,9% 52,1% 3,0%

http://www.val.se