Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 60 Råby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
60 Råby N 1587 21,8% 28,4% 22,4% 27,4% 5,4% 48,6% 51,4% 7,8%  
Summa 1587 21,8% 28,4% 22,4% 27,4% 5,4% 48,6% 51,4% 7,8%

http://www.val.se