Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 67 Skälby V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
67 Skälby V 1061 16,8% 43,3% 18,3% 21,7% 6,8% 49,4% 50,6% 4,0%  
Summa 1061 16,8% 43,3% 18,3% 21,7% 6,8% 49,4% 50,6% 4,0%

http://www.val.se