Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 72 Vallby C-Bjärby-Skerike

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
72 Vallby C-Bjärby-Skerike 1290 24,3% 33,6% 21,1% 21,0% 8,4% 49,8% 50,2% 12,9%  
Summa 1290 24,3% 33,6% 21,1% 21,0% 8,4% 49,8% 50,2% 12,9%

http://www.val.se