Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 62 Hammarby Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
62 Hammarby Ö 1378 21,9% 33,6% 24,1% 20,4% 6,0% 47,6% 52,4% 5,7%  
Summa 1378 21,9% 33,6% 24,1% 20,4% 6,0% 47,6% 52,4% 5,7%

http://www.val.se