Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 51 Hammarby-Stadshage

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
51 Hammarby-Stadshage 1301 19,1% 31,7% 22,0% 27,2% 5,3% 49,7% 50,3% 11,0%  
Summa 1301 19,1% 31,7% 22,0% 27,2% 5,3% 49,7% 50,3% 11,0%

http://www.val.se