Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 56 Jakobsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
56 Jakobsberg 1490 19,4% 31,1% 22,8% 26,8% 8,1% 46,4% 53,6% 3,2%  
Summa 1490 19,4% 31,1% 22,8% 26,8% 8,1% 46,4% 53,6% 3,2%

http://www.val.se