Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 79 Gryta NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
79 Gryta NV 1473 14,2% 35,8% 27,2% 22,7% 7,5% 49,2% 50,8% 3,1%  
Summa 1473 14,2% 35,8% 27,2% 22,7% 7,5% 49,2% 50,8% 3,1%

http://www.val.se