Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 59 Råby V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
59 Råby V 1527 24,6% 35,0% 19,4% 21,0% 6,0% 53,2% 46,8% 13,9%  
Summa 1527 24,6% 35,0% 19,4% 21,0% 6,0% 53,2% 46,8% 13,9%

http://www.val.se