Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 52 Vetterslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
52 Vetterslund 1560 13,7% 24,2% 24,6% 37,6% 5,4% 47,4% 52,6% 5,2%  
Summa 1560 13,7% 24,2% 24,6% 37,6% 5,4% 47,4% 52,6% 5,2%

http://www.val.se