Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 70 Eriksborg-Hagaberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
70 Eriksborg-Hagaberg 1341 13,5% 41,9% 23,8% 20,8% 6,7% 49,1% 50,9% 2,8%  
Summa 1341 13,5% 41,9% 23,8% 20,8% 6,7% 49,1% 50,9% 2,8%

http://www.val.se