Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 53 Pettersberg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
53 Pettersberg V 1446 28,3% 38,9% 16,9% 16,0% 8,0% 50,3% 49,7% 20,6%  
Summa 1446 28,3% 38,9% 16,9% 16,0% 8,0% 50,3% 49,7% 20,6%

http://www.val.se