Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Gamla staden V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla staden V 1476 24,9% 41,0% 21,5% 12,5% 6,5% 48,4% 51,6% 8,7%  
Summa 1476 24,9% 41,0% 21,5% 12,5% 6,5% 48,4% 51,6% 8,7%

http://www.val.se