Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Segevång V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Segevång V 1152 22,9% 29,5% 19,3% 28,3% 4,5% 51,3% 48,7% 14,5%  
Summa 1152 22,9% 29,5% 19,3% 28,3% 4,5% 51,3% 48,7% 14,5%

http://www.val.se