Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Kirsebergsstaden NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kirsebergsstaden NV 1261 32,1% 36,0% 18,2% 13,7% 7,3% 52,4% 47,6% 19,9%  
Summa 1261 32,1% 36,0% 18,2% 13,7% 7,3% 52,4% 47,6% 19,9%

http://www.val.se