Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - V Kattarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
V Kattarp 1265 22,9% 32,3% 28,2% 16,5% 8,5% 53,2% 46,8% 11,2%  
Summa 1265 22,9% 32,3% 28,2% 16,5% 8,5% 53,2% 46,8% 11,2%

http://www.val.se