Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - V Sorgenfri/Rörsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
V Sorgenfri/Rörsjö 900 35,9% 40,9% 14,9% 8,3% 5,1% 47,0% 53,0% 7,6%  
Summa 900 35,9% 40,9% 14,9% 8,3% 5,1% 47,0% 53,0% 7,6%

http://www.val.se