Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Hermodsdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hermodsdal 1347 28,2% 39,2% 19,7% 12,9% 9,1% 51,6% 48,4% 22,6%  
Summa 1347 28,2% 39,2% 19,7% 12,9% 9,1% 51,6% 48,4% 22,6%

http://www.val.se